Menu
 
 
 
Strona główna | Działalność | DOKTORATY OBRONIONE
 

DOKTORATY OBRONIONE
1968-2007


 1. Ścieszko Jan. Obliczanie i badanie momentu utwierdzenia wrzecion obrabiarek skrawających w walcowych łożyskach tocznych (1968)
    
 2. Sala Tadeusz. (1969)
    
 3. Sikora Robert. (1969)
    
 4. Sioda Henryk (1969)
    
 5. Lewandowski Stefan (1969)
    
 6. Marciniak Henryk: Wzmożenie wydajności ciągnienia brązu B7 przez zastosowanie ciągadła obrotowego (1969)
    
 7. Mazurkiewicz Marian: Badanie wybranych zjawisk fizykalnych występujących podczas pracy ściernicy w docieraniu płasko-równoległym (1969)
     
 8. Rzeczkowski Mieczysław: Laboratoryjne metody określania przydatności bentonitów w odlewnictwie (1969)
     
 9. Potrykus Joachim: Badania zjawisk cieplnych występujących podczas pracy wrzecionowego węzła łożyskowego (1970)
     
 10. Moszumański Jan Zbigniew. Opracowanie optymalnego składu mas otulinowych na elektrody do spawania aluminium i niektórych jego stopów (1971)
     
 11. Wertz Zdzisław. (1971)
     
 12. Krynicki Lesław: Wpływ niektórych składników na własności spiekanych elektrod z miedzi przeznaczonych do zgrzewania oporowego (1971)
     
 13. Pszczołowski Wacław: Wpływ niektórych czynników w docieraniu między dwiema tarczami ziarnem związanym na dokładność kształtu i wymiaru przedmiotów walcowych (1971)
      
 14. Streubel Aleksander: Niektóre zagadnienia technologiczne w szlifowaniu cienkościennych tulei żeliwnych na trzpieniach rozprężnych (1971)
     
 15. Sczepanik Hipolit. Uproszczona metoda obliczeń linii transportu pneumatycznego materiałów odlewniczych w oparciu o badania modelowe (1972)
     
 16. Pomianowski Zygmunt: Badania niektórych zjawisk zachodzących w ciekłych masach samoutwardzalnych wskutek oddziaływania prądu elektrycznego (1972)
     
 17. Borkowski Józef: Określenie własności skrawanych ziaren węglika krzemu (1972)
     
 18. Chorzępa Stanisław: Wpływ węglika wapnia na przebieg procesu odtlenienia miedzi (1972)
     
 19. Drzeniek Hubert: Badanie oporności na zmęczenie cieplne żarowytrzymałowego stopu niklu z dużą ilością chromu i niewielkimi dodatkami Al, Ti, W, Mo, B (1972)
     
 20. Krzyżanowski Józef: Własności dynamiczne układu wrzecionowego na przykładzie wrzeciona tokarskiego (1972)
     
 21. Kuna Julian: Wpływ niektórych dodatków stopowych spoiwa na własności złącz przy spawaniu miedzi w osłonie gazów ochronnych (1972)
     
 22. Markowski Andrzej: Badania wpływu niektórych czynników obróbczych na efekty technologiczne w szerokoostrzowym frezowaniu żeliwa (1972)
    
 23. Moszumańłki Jan: Określenie optymalnego składu mas otulinowych na elektrody do spawania aluminium niektórych jego stopów (1972)
    
 24. Szubert Zygmunt: Badania własności skrawanych rozwiertaków z nowych gatunków stali szybkotnącej w rozwiercaniu stali konstrukcyjnej 55 (1972)
    
 25. Wojciechowski Jan: Analiza i badanie czynników wpływających na rozrzut położeń głowic rewolwerowych na przykładzie mechanizmu z dwoma ustalaczami (1972)
      
 26. Babiak Zenon: Wpływ zmiennych parametrów napylania plazmowego na własności powłok uzyskanych z dostępnych w kraju proszków Al2O3, Ni, Cr oraz ich mieszanin (1972)
     
 27. Jankowski Alojzy: Badania zastosowania żeliwa sferoidalnego na pierścienie łożysk tocznych dużych wymiarów odlewanych w kokilach (1973)
    
 28. Banasiak Czesław: Wpływ anizotropii i umocnienia na tłoczność blachy stalowej (1973)
    
 29. Dembiński Bogusław: Niektóre zależności kształtowania wypalonych ściernic nożami o obrotowym ostrzu z zastosowaniem mechanicznego posuwu narzędzia (1973)
    
 30. Koralewicz Zbigniew: Badania nad możliwością zastosowania ultradźwięków do automatycznej regulacji wilgotności mas formierskich (1973)
     
 31. Matuszak Andrzej: Wpływ dodatkowego stanu naprężenia na wysokość zadziorów przy wykrawaniu blachy stalowej (1973)
      
 32. Medeksza Ludwik: Struktura powierzchni oraz dynamika skrawania w toczeniu stali 45 z okresowo zmiennym posuwem (1973)
     
 33. Romankiewicz Ferdynand: Rafinowanie stopu cynowo-ołowiowego LC-63 metodą filtrowania (1973)
     
 34. Wojtyła Józef: Kinematyka cięcia piłowego z posuwem przedmiotu (1973)
    
 35. Kacalak Wojciech: Analiza błędów zarysu osiowego ślimaków Archimedesa i gwintów trapezowych szlifowanych ściernicami krążkowymi o zarysie prostoliniowym w przekroju osiowym (1974)
     
 36. Kamiński Zbigniew. Metodyka zabezpieczenia ochrony patentowej opracowań technologicznych i konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym na przykładzie biur technologiczno-konstrukcyjnych przemysłu obrabiarkowego (1974)
      
 37. Szwabowski Jerzy. Badania nad wpływem składowych oporu skrawania i szybkości posuwu prowadzącego na wartość uchybów przy hydraulicznym toczeniu kopiowym (1974)
     
 38. Bartoszewicz Henryk: Własności dynamiczne pneumatycznych przyrządów do pomiaru długości na przykładzie czujnika ciśnieniowego prostego (1974)
     
 39. Florek Henryk: Badania nad powstawaniem jednolitego wióra wstępnego w toczeniu niklu (1974)
    
 40. Pająk Jan: Analityczne badanie rozkładu temperatur we wrzecionach obrabiarek skrawających ze szczególnym uwzględnieniem wrzeciona tokarki (1974)
    
 41. Pisera Włodzimierz: Badania nad ustaleniem optymalnych warunków powierzchniowej obróbki strumieniowo-ściernej (1974)
    
 42. Stolarski Marian: Wpływ modyfikatorów glin kaolinowych klasy KT na własności wytrzymałościowe syntetycznych mas formierskich (1974)
    
 43. Wojciechowski Tadeusz: Analiza własności statycznych i dynamicznych zespołów wielopozycyjnych i imaków (1974)
    
 44. Białas Kazimierz: Wykrawanie dokładne z zastosowaniem elementów dociskających z płaskim wstępem (1975)
      
 45. Buchman Kazimierz: Badania podstawowych czynników wpływających na wymianę ciepła pomiędzy korpusem obrabiarki a otoczeniem (1975)
    
 46. Choroszy Bronisław: Badania zużycia ostrza oraz jego wpływu na opory skrawania i strukturę przeciąganych powierzchni stali (1975)
     
 47. Ilczyszyn Józef: Metodyka wyznaczania charakterystyk statycznych elementów układów nośnych na przykładzie wiertarki promieniowej (1975)
     
 48. Krawczyk M: Badanie niedokładności metod pomiarów krzywoliniowych powierzchni na przykładzie wzorcowych łopatek turbin silników lotniczych (1976)
    
 49. Kwaśny Wojciech: Wpływ termicznych warunków pracy obrabiarki na sztywność wrzecionowych węzłów łożyskowych z łożyskami walcowymi (1975)
     
 50. Pieniążek Eugeniusz: Badania nad ustaleniem optymalnych warunków obróbki otworów rozwiertakami wieloostrzowymi z dodatkowym nakrojem gładzącym (1975)
    
 51. Magryś Krzysztof. Wybrane zagadnienia fizyko-technologiczne w procesie szlifowania stopu tytanu WT3-1 (1975)
     
 52. Trzebowski Jan: Wpływ wybranych parametrów obróbki na przebieg i wyniki wzdłużnego szlifowania bezkołowego cienkościennych tulei żeliwnych (1975)
    
 53. Ziemba Henryk: Wpływ wysokotemperaturowej obróbki plastycznej brązu aluminiowego BA1032 na jego strukturę i wlasności (1976)
    
 54. Dzidowski Stanisław: Bezodpadowe cięcie prętów ze stali węglowych w niskich temperaturach (1976)
    
 55. Szaroleta Wojciech: Skrawalność stali 14 HNMBCU ulepszonej cieplnie w toczeniu ostrzami z węglików spiekanych pokrywanych związkami tytanu (1976)
    
 56. Iżykowski Stanisław: Analiza statycznych własności śrubowych połączeń korpusowych w obrabiarkach (1976)
     
 57. Kuczkowski Wacław: Wpływ ziarnistości proszku srebra oraz parametrów wytwarzania styków AG/CDO na ich własności i strukturę (1976)
     
 58. Bielefeld Karol. Wpływ walcowania i głębokiego ciągnienia na zimno na niektóre własności mechaniczne krajowego poliwęglanu i politrioksanu (1976)
     
 59. Łukianowicz Czesław. Zastosowanie metody fotometrycznej do analizy struktury geometrycznej powierzchni (1976)
     
 60. Marciniak Wojciech. Wpływ różnych metod spawania na własności stali 14 HNMBCu ulepszonej cieplnie (1976)
    
 61. Stelig Mieczysław. (1976)
     
 62. Ciupik Lechosław. Badania wpływu geometrii narzędzi na wielkość naprężeń osiowych w złożonym procesie wyciskania tulei (1977)
    
 63. Zalisz Zbigniew: Wpływ środkowania aerostatycznego kół zębatych na dokładność ich obróbki (1977)
     
 64. Kazimierczak Jan. Wpływ rafinowania miedzi karbicem na modyfikację struktury pierwotnej (1977)
    
 65. Papiór Rajmund. Wpływ niektórych wielkości na własności pneumatycznego ciśnieniowego układu pomiarowego z dyszą pomiarową płaszczową (1977)
    
 66. Porzycki Janusz. Stabilizacja składowej normalnej siły skrawania w zastosowaniu do sterowania optymalizującego proces szlifowania wałków (1977)
     
 67. Jerzmański Daniel: Dokładność odwzorowania nierówności powierzchni za pomocą replik (1977)
    
 68. Jankowski Jan: Intensyfikacja procesu elektrochemicznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni odlewów żeliwnych (1977)
    
 69. Boesche Andrzej: Analiza i kryteria zużywania się taśmy ściernej w szlifowaniu ze stała siła docisku (1977)
    
 70. Presz Ryszard: Ustalenie optymalnych warunków i metod obróbki ceramiki rutylowej (1977)
     
 71. Sebastian Zbigniew: Niektóre zjawiska fizykalne występujące w strefie uderzenia wysokociśnieniowej strugi cieczy o powierzchnie materiału (1977)
     
 72. Skarpetowski Edmund: Wpływ składu chemicznego topników na własności złączy ze stopu AlMg5, spawanych automatycznie na warstwie topnika (1977)
    
 73. Bancerek Andrzej: Hydrocyklonowe oczyszczanie cieczy obróbkowej w zastosowaniu do szlifowania wykańczającego (1977)
    
 74. Cyrek Marian: Akustyczne aspekty dynamicznych własności skrzynkowych korpusów obrabiarek (1977)
     
 75. Fita Stanisław: Analiza błędów metod pomiaru kształtu przedmiotów o przekroju kołowym (1977)
    
 76. Ambroziak Andrzej: Wpływ składu ochronnej atmosfery gazowej na ilość rozprysków i własności mechaniczne złącz przy spawaniu stali elektroda topliwa (1977)
     
 77. Ciałkowska Bożena: Warunki i zjawiska ściernego przecinania struną materiałów krystalicznych i amorficznych (1977)
     
 78. Kubala Zbigniew: Kinematyczno-dynamiczne warunki pracy taśmy ściernej w strefie skrawania (1978)
     
 79. Wojtkun Jan. Dynamiczne własności warstwy wierzchniej i możliwości ich wykorzystania w praktyce (1978)
     
 80. Rosienkiewicz Paweł: Analiza możliwości zastosowania hydrostatycznych podpór kłowych w szlifierkach o podwyższonych prędkościach skrawania (1978)
     
 81. Szabla Andrzej: Badania nad zastosowaniem łożysk aerostatycznych w przyrządach pomiarowych (1978)
     
 82. Tobota Andrzej: Wpływ prędkości odkształcenia na naprężenia uplastyczniające i jednorodność odkształceń miedzi i stali niskowęglowej (1978)
     
 83. Bałamucki Jan: Efektywność szlifowania ściernicami diamentowymi na przykładzie węglika spiekanego S10 (1978)
     
 84. Pasławski Mieczysław: Wpływ parametrów obróbki na efekty technologiczne w płaskim szlifowaniu segmentowymi ściernicami wielkoporowymi (1978)
     
 85. Koziarski Andrzej: Wpływ stabilizacji składowej odporowej siły skrawania w szlifowaniu otworów, na wybrane efekty technologiczne (1978)
    
 86. Pawlaczek Józef: Wpływ parametrów spawania wiązka elektronów na własności złącz tytanu technicznego oraz stopu tytanu WT3-1 (1978)
    
 87. Soboczyński Ryszard: Badanie właściwości metrologicznych pneumatycznych przyrządów wysokociśnieniowych (1978)
    
 88. Kaczmar Jacek: Wpływ obróbki plastycznej na własności i strukturę spieków miedzi z dodatkami proszków Zn, W, Al203, Cr203 (1978)
     
 89. Miernik Marek: Teoretyczne i doświadczalne podstawy skrawania stellitów (1978)
    
 90. Sozański Lesław: Wpływ energii liniowej spawania metoda TiG na własności w normalnych i niskich temperaturach złączy spawanych ze stopu PA20N (1978)
    
 91. Jakubczyk Mieczysław: Analiza możliwości zwiększenia prędkości obwodowego szlifowania ściernicą segmentową (1978)
    
 92. Chlebus Edward, Zatoń Wiesław: Zastosowanie metody belkowej do obliczania statycznych i dynamicznych własności układów nośnych obrabiarek (1978)
    
 93. Zatoń Wiesław, Chlebus Edward: Zastosowanie metody belkowej do obliczania statycznych i dynamicznych własności układów nośnych obrabiarek (1978)
     
 94. Konfisz Janusz: Rozpraszanie energii drgań w stałych połączeniach korpusów obrabiarek (1978)
    
 95. Kaczmarek Ryszard: Własności warstw otrzymanych przez natryskiwanie plazmowe w próżni proszku wolframu i proszku NiCrBSiCFe (1978)
    
 96. Kalisz Michał: Wpływ zjawisk cieplnych na zużycie ziaren ściernych węglika krzemu w warunkach obróbki wysokoprędkościowej (1978)
    
 97. Wislicki Tadeusz: Określenie obszaru problemowego technologii i jej zastosowań dla potrzeb prognozowania rozwoju technicznego (1978)
    
 98. Gałecki Grzegorz: Mechanizm ciecia materiałów struga wody o dużej prędkości (1978)
    
 99. Garstka Jerzy: Umocnienie Al i stopu AlMg przy pomocy materiału wybuchowego (1978)
    
 100. Mstowski Janusz: Jednoczesne wyciskanie przeciwbieżne na zimno wyrobów bimetalowych (1979)
    
 101. Gorockiewicz Ryszard: Wpływ struktury żeliw białych chromowych na zużycie ścierno-udarowe (1979)
    
 102. Wasiak Zbigniew: Odkształcenia śrubowych przekładni tocznych z zarysem jednołukowym (1979)
    
 103. Hryniewicz Tadeusz: Wybrane zagadnienia polerowania elektrolitycznego (1979)
    
 104. Furmanek Andrzej: Wpływ związków chemicznych pierwiastków ziem rzadkich na pierwotna krystalizacje żeliwa (1979)
     
 105. Storch Borys: Analityczne i doświadczalne podstawy wyznaczania sił a roboczych powierzchniach ostrza noża tokarskiego (1979)
    
 106. Szymkowski Janusz: Możliwości oceny sztywności statycznej korpusów obrabiarek na drodze modelowania (1979)
     
 107. Białucki Piotr: Otrzymywanie proszków grafitowych powlekanych niklem nadających się do natryskiwania plazmowego warstw o niskim współczynniku tarcia (1979)
    
 108. Kania Jan: Badania nad możliwością zastosowania stopów NiCrBSiFeC i NiCrBSiFeC+w2c2ocos1 do produkcji i regeneracji krawędzi tnących wykrojników (1979)
     
 109. Ankudowicz Bohdan: Oddziaływanie otoczenia na strugę ciekłego metalu w trakcie zalewania wlewnic, na przykładzie wybranych stopów miedzi (1979)
    
 110. Mirski Zbigniew: Badania połączeń spawanych z niskowęglowych stali austenitycznych przeznaczonych na konstrukcje pracujące w temperaturach kriogenicznych (1979)
     
 111. Kulas Stanisław: Badania wpływu zawartości Al2O3 w tworzywach ceramicznych na przebieg i wyniki kłowego szlifowania powierzchni walcowych (1979)
     
 112. Bartnik Zbigniew: Badania możliwości zwiększenia trwałości elektrod do zgrzewania oporowego stali węglowych przez zastosowanie stopu Cu-Ni-Be umocnionego faza NiBe (1980)
    
 113. Rzepa Tadeusz: Wpływ mas z żywicami furfurylowymi na chropowatość powierzchni niektórych odlewów (1980)
     
 114. Nadwyczawski Jan: Otrzymywanie proszku tlenku chromowego przeznaczonego do natryskiwania plazmowego (1980)
     
 115. Pulit Edward: Procesy zachodzące w miedzi M1E odkształcanej w podwyższonych temperaturach (1980)
    
 116. Jocz Zygmunt: Aktywizowanie węglikiem wapnia ekstrakcyjno-żużlowego rafinowania brązu B 476 (1980)
     
 117. Micker Adam: Wpływ dodatków odpadowych olejów płuczkowych na termiczną trwałość syntetycznych kwarcowo-iłowych mas formierskich (1980)
     
 118. Sobiech Jerzy: Zależność oporów skrawania i zużycia ostrzy z węglików spiekanych w sterowanym frezowaniu stali chromo-niklowo-molibdenowej (1980)
    
 119. Augustynowicz Jan: Analiza przydatności metody belkowej do statystycznych obliczeń sprawdzających korpusów obrabiarek (1980)
    
 120. Gadżała Franciszek: Metodyka uzyskiwania warstwy wierzchniej o określonych własnościach po obróbce skrawaniem na przykładzie wytaczania żeliwa stopowego (1980)
     
 121. Makodoński Zdzisław: Matematyczny model styku i odkształceń dwóch rzeczywistych powierzchni płaskich (1980)
    
 122. Cichosz Piotr: Metodyka dynamicznej optymalizacji parametrów skrawania w toczeniu wzdłużnym (1980)
     
 123. Skoczyński Wacław: Zagadnienia modelowania stałych połączeń śrubowych w obliczeniach dynamicznych układów nośnych obrabiarek (1980)
     
 124. Iwanicki Ryszard: Przekazywanie ciepła przez stale połączenia stykowe występujące w obrabiarkach skrawających (1980)
     
 125. Kowal Zbigniew, Winiarski Zdzisław: Możliwości numerycznego obliczania temperatur i przemieszczeń cieplnych korpusów obrabiarek na przykładzie stojaka frezarki (1980)
     
 126. Winiarski Zdzisław, Kowal Zbigniew: Możliwości numerycznego obliczania temperatur i przemieszczeń cieplnych korpusów obrabiarek na przykładzie stojaka frezarki (1980)
     
 127. Tomasik Edmund: Wpływ dodatku fosforu na niektóre własności fizykochemiczne i lutownicze eutektycznego stopu SnPb (1981)
   
 128. Socha Stanisław: Wpływ budowy krystalicznej metali na przebieg ich skrawania (1981)
    
 129. Zięba Julian: Wpływ konstrukcyjnych i eksploatacyjnych parametrów układu łożyskowego bębna wielowrzecionowego automatu tokarskiego na trwałość jego powierzchni ustalających (1981)
    
 130. Stasiaczek Bartłomiej: Wpływ wybranych warunków i parametrów na przebieg i wyniki elektrochemicznego gładzenia otworów (1981)
    
 131. Bryja Marian: Wpływ parametrów spawania w gazach ochronnych na temperaturę kropli ciekłego metalu i na niektóre własności stopiwa (1981)
     
 132. Kozerski Stefan: Otrzymywanie proszków aluminium powlekanych niklem i własności warstw wytworzonych z tych proszków przez natryskiwanie plazmowe (1981)
     
 133. Nowicki Józef: Analiza możliwości rozszerzenia zakresu wskazań czujników pneumatycznych (1981)
     
 134. Dolny Andrzej: Wpływ przebiegu odkształcania na krzywą odkształceń granicznych (1981)
     
 135. Grzesik Wit: Wpływ warunków toczenia nożami z prostoliniową krawędzią skrawającą na kształtowanie warstwy wierzchniej (1981)
    
 136. Plichta Jarosław: Ocena stanu roboczej powierzchni ściernicy w aspekcie wpływu na wybrane wielkości charakteryzujące proces szlifowania (1981)
    
 137. Słowiński Bronisław: Rezonansowe metody pomiaru ściernic ceramicznych (1981)
     
 138. Łużniak Mieczysław: Warunki korekcji położeń suportu tokarki sterowanej układem typu CNC o jej cieplne przemieszczenia wrzeciona (1981)
    
 139. Gabalewicz Leszek: Adaptacyjna regulacja stałowartościowa sił wiercenia /ACC/ (1981)
    
 140. Nakonieczny Leszek: Wpływ struktury na krzywą umocnienia stali średniowęglowych (1981)
      
 141. Reifur Bogusław: Przekazywanie ciepła z korpusu obrabiarki do otoczenia w obszarze działania przekładni pasowej (1982)
    
 142. Szałajko Wacław: Efektywność sterowania adaptacyjnego stałowartościowego przecinaniem ściernym izolatorowych tworzyw ceramicznych (1982)
    
 143. Pigiel Mirosław: Automatyzacja procesu przeróbki mas formierskich z wykorzystaniem pomiaru niektórych własności technologicznych (1982)
    
 144. Karlic Paweł: Adaptacyjne układy regulacji stałowartościowej sił frezowania (1982)
     
 145. Zaborski Stanisław: Wpływ wybranych zjawisk w przestrzeni międzyelektrodowej na przebieg i wyniki elektrochemicznego szlifowania węglików spiekanych taśmą ścierną (1982)
    
 146. Czapliński Jerzy: Wpływ podwyższonej zawartości siarki na niektóre własności żeliwa szarego (1982)
    
 147. Smalec Zbigniew: Optymalizacja frezowania czołowego stali chromowo-niklowej w układzie adaptacyjnym (1982)
      
 148. Sobis Tomasz: Wykresy odkształceń granicznych blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości (1982)
    
 149. Strauchold Szymon: Optymalizacja węzłów łożyskowych wrzecion obrabiarek z łożyskami tocznymi z uwagi na ich właściwości termiczne (1982)
     
 150. Brzózka Hanna Maria: Rafinowanie mosiądzu Mo59 żużlami aktywizowanymi związkami wapnia (1982)
     
 151. Mutwil Jerzy: Analiza możliwości obliczania optymalnych parametrów zalewania prostych piaskowych form odlewniczych wybranym żeliwem szarym na podstawie wskazań próby technologicznej (1983)
     
 152. Krasicka-Cydzik Elżbieta: Wpływ prądu elektrycznego na odtlenienie i odsiarczanie miedzi aktywnymi związkami wapnia (1983)
     
 153. Niechajowicz Adam: Analiza odkształceń i naprężeń w obszarach uplastycznionych podczas cięcia płaskowników (1983)
    
 154. Janus Andrzej: Wpływ składu chemicznego i szybkości krzepnięcia na strukturę i rozszerzalność cieplną żeliwa niklowo-manganowo-miedziowego (1983)
    
 155. Mikulczyński Tadeusz: Ocena własności wytrzymałościowych mas formierskich metodą ultradźwiękową (1983)
    
 156. Wysocki Tadeusz T: Zużycie ostrzy z węglików spiekanych podczas toczenia stali 6OSGH z okresowo zmiennym posuwem (1983)
    
 157. Michta-Stawiarska Teresa: Związki zachodzące między formowalnością a niektórymi właściwościami mas formierskich o wybranych składach (1983)
    
 158. Weiss Adam: Modelowanie i identyfikacja dyssypatywnych własności stałych połączeń śrubowych w układach nośnych obrabiarek (1984)
     
 159. Koch Tomasz: Analiza dynamiki modyfikowanych układów sprężystych na przykładzie korpusów obrabiarek (1984)
    
 160. Derlukiewicz Wiesław: Opracowanie technologii wytwarzania beztopnikowej lutowniczej pasty miedzianej przeznaczonej do lutowania piecowego stali (1984)
    
 161. Wójcik Przemysław: Wpływ topienia plazmowego na skład chemiczny i strukturę żeliwa (1984)
    
 162. Herman Daniela: Wpływ procesu powlekania węglika krzemu dwutlenkiem tytanu na właściwości eksploatacyjne narzędzi ściernych (1984)
      
 163. Stępień Piotr: (1984)
     
 164. Michalak Marcin: Zastosowanie metody symulacji cyfrowej do badania stabilności układu dynamicznego obrabiarki na przykładzie procesu toczenia (1985)
    
 165. Tomeczko Przemysław: Badania analityczne i doświadczalne warstwy wierzchniej otworu po gładzeniu ściernym i elektrochemicznym (1985)
     
 166. Nowicki Jan: Analityczne zależności między naprężeniem uplastyczniającym, odkształceniem i mikrostruktura stali węglowych (1985)
    
 167. Palczewski Wiesław: Umacnianie wybuchowe stali 18G2A i 14hNMBCu (1985)
    
 168. Michnikowski Paweł: Analiza możliwości poprawy metrologicznych własności statycznych czujnika pneumatycznego prostego poprzez celowe ukształtowanie powierzchni czołowej dyszy pomiarowej (1985)
    
 169. Włodarski Zdzisław: Wpływ warunków spiekania masy otulinowej na jej stopień zagęszczenia i własności użytkowe elektrod do spawania Al. i jego stopów (1985)
    
 170. Kowalczyk Kazimierz: Ocena wykorzystania wyposażenia produkcyjnego odlewni metodą badania porównywalności zbiorów odlewów (1986)
    
 171. Krysiak Eugeniusz: Analiza teoretyczna i doświadczalna bezkłowego szlifowania taśma ścierną długich przedmiotów walcowych w układzie elastycznym (1986)
    
 172. Suterski Hieronim: Analiza teoretyczna i doświadczalna bezkłowego szlifowania taśma ścierną długich przedmiotów walcowych w układzie elastycznym (1986)
    
 173. Sobieralski Romuald: Wpływ własności fizycznych topników na przebieg i wyniki spawania elektrożużlowego aluminium (1986)
     
 174. Plichta Stanisława: Zmiany topografii roboczej powierzchni ściernicy podczas szlifowania i ich wpływ na własności fizyczne warstwy wierzchniej przedmiotu (1987)
    
 175. Pluta Zdzisław: Wybrane zagadnienia procesu skrawania pojedynczym ziarnem ściernym utwierdzonym elastycznie (1988)
    
 176. Magdy Samuel Ghattas: Wpływ powłok ochronnych blachy stalowej na odkształcenia graniczne i odporność na korozję powlekanych blach stalowych (1988)
      
 177. Waleed Jalal Ali: Wpływ złożonej drogi odkształcenia na odkształcenia graniczne i odporność na korozje powlekanych blach stalowych (1988)
    
 178. Woźniak Henryk: Metoda oceny oporu plastycznego stali przeznaczonych do przeciwbieżnego wyciskania naczyń na zimno (1988)
    
 179. Mowafak Hassan Abdul-Hussin: The modelling and analysis of flexible manufacturing systems using petri nets. Modelowanie i analiza elastycznego systemu produkcyjnego przy zastosowaniu sieci Petriego (1989)
     
 180. Granat Kazimierz: Untersuchungen ueber das system eisen-chrom-silizium-kohlenstoff als grundlage fuer die entwicklung und optimierung von Fe-Cr-Si-C basislegierungen fuer das lichtbogenauftragschweissen zum bauteilschutz gegen abrasivverschleiss. Badania układu Fe-Cr-Si-C jako podstawa dla rozwoju i optymalizacji stopów na bazie Fe-Cr-Si-C do napawania łukowego dla ochrony części maszyn przed zużyciem abrazyjnym (1989)
     
 181. Milejski Dariusz: Analiza przydatności sygnałów energetycznych w diagnostyce odbiorczej napędów głównych obrabiarek na przykładzie frezarki (1989)
    
 182. Wojtkowski Romuald: Zagadnienia stabilizacji procesu wyciskania drutu z Au4N do termokompresji metodą hydrostatyczną (1990)
     
 183. Klepacz Apolonia: Kinematyka procesu rekrystalizacji fazy Ti - a podczas wysokotemperaturowego odkształcenia plastycznego (1990)
    
 184. Zahra Mohamad: Komputerowa symulacja sterowania charakterystyką cieplną obrabiarki (na przykładzie tokarki) (1990)
     
 185. Zimniak Zbigniew: Analityczne wyznaczanie i zastosowanie krzywych odkształceń granicznych do projektowania procesorów tłoczenia blach (1992)
    
 186. Sikorski Andrzej: Wpływ składu chemicznego drutów proszkowych na własności otrzymanych stopów (1991)
    
 187. Wolny Ryszard: Metoda rozdziału parametrów konstrukcyjnych zespołu wrzecionowego obrabiarki w procesie projektowania (1992)
    
 188. Gronostajski Zbigniew: Badania i modele zmian naprężenia uplastyczniającego brązów krzemowych i miedzi (1994)
     
 189. Szulc Tomasz: Wpływ warunków natryskiwania na własności warstw Ni-Al (1994)
     
 190. Rybakowski Marek: (1995)
    
 191. Augul Karol: Analiza własności strefy styku z uwagi na możliwości modelowania dysypacji energii drgań w stałych połączeniach śrubowych (1996)
       
 192. Kubicki Paweł: Metodyka komputerowo wspomaganego projektowania zespołów wrzecionowych obrabiarek skrawających (1996)
    
 193. Dybała Bogdan: Modelowanie i obliczanie przesuwnych zespołów obrabiarek (1996)
    
 194. Boratyński Tomasz: Metodyka projektowania prowadnic tocznych maszyn wytwórczych (1997)
    
 195. Żaba Krzysztof: Model systemu gospodarki narzędziowej (1998)
    
 196. Dziuba Roman: Synteza algorytmu statystycznego nadzorowania jakości w wielowymiarowych, niestacjonarnych. okresowych procesach technologicznych (1998)
    
 197. Bernat Piotr: Badanie procesu toczenia dla potrzeb diagnozowania z zastosowaniem wieloczujnikowego układu pomiarowego (1998)
     
 198. Chrobot Jarosław, Rakowski Jarosław: System operacyjnego sterowania wytwarzaniem (1999)
     
 199. Rakowski Jarosław, Chrobot Jarosław: System operacyjnego sterowania wytwarzaniem (1999)
    
 200. Bogdanowicz Jerzy: Impulsowe zagęszczanie mas formierskich. Badania skuteczności formowania głowicą impulsową z samoczynnym zaworem pneumatycznym (1999)
    
 201. Kocełuch Andrzej: Planowanie wyposażenia technologicznego robotów montażowych pod kątem dokładności pozycjonowania i orientowania kojarzonych części (1999)
     
 202. Naplocha Krzysztof: Optymalizacja parametrów technologicznych procesu wytwarzania materiałów kompozytowych na osnowie stopu AK9 umacnianych włóknami ceramicznymi typu Al2O3 (1999)
     
 203. Chmura Waldemar: Wytwarzanie łożyskowych materiałów kompozytowych na osnowie aluminium zbrojonych cząsteczkami brązu aluminiowego z zastosowaniem wiórów (1999)
     
 204. Cisek Wojciech: Mechanizm pękania blach w procesach tłoczenia (1999)
     
 205. Więcławek Rafał: Zastosowanie metody transformacji sieci (MTS) do modelowania i programowania dyskretnych procesów technologicznych.(1999)
      
 206. Bielski Sławomir: Opracowanie metodologii zintegrowanego projektowania konkurencyjnych produktów (2000)
     
 207. Malicki Jacek: Metodyka projektowania chwytów i Modułowych Układów Chwytnych robotów montażowych (2000)
      
 208. Karolczak Tadeusz: Analiza czynników technologicznych wpływających na sposób wielkoseryjnej produkcji tulei cylindrowych (2000)
     
 209. Schulze Peter: Methodik der Einfuehrung von Lean-Production in Mittelstaendischen Unternehmen des Maschinenbaus. Metodyka wdrażania lean production w przedsiębiorstwach budowy maszyn (2000)
     
 210. Zadrożny Roman: Metodyka projektowania systemu wytwarzania zorientowanego na rynek (2001)
     
 211. Cholewa Mariusz: Model danych w technologicznym projektowaniu procesów wytwarzania i jego integracja z systemami PDM (2001)
     
 212. Gładysz Krzysztof: Zagadnienia określania tarcia w  procesach kształtowania plastycznego blach (2001)
     
 213. Jednoróg Adam: Adaptacyjny układ sterowania jakością w systemie wytwarzania (2001)
     
 214. Skura Krzysztof: Analiza i badania wybranych rozwiązań systemów komunikacyjnych do Automatyzacji procesów przemysłowych (2002)
     
 215. Borkowski Tomasz: Metodyka projektowania współbieżnego w technicznym przygotowaniu produkcji (2002)
      
 216. Chruścielski Grzegorz: Mechanizm lokalizacji odkształceń i pękania materiałów przy quasi-izotermicznym ścinaniu z jednostronnym koncentratorem naprężeń (2002)
    
 217. Hummel Vera:  Entwicklung eines integrativen KVP Modells zur nachhaltigten Effektivitats- und Effizienzstegerunng in KMU's (Opracowanie zintegrowanego modelu ciągłego doskonalenia procesu KVP dla poprawy efektywności produkcji małych i średnich przedsiębiorstw) (2002)
     
 218. Kosicki Andreas: Badania wydajności produkcji tłoków i ich jakości technologicznej z uwzględnieniem kosztów wytwarzania (2002)
      
 219. Lange Artur: Badania spoiw do lutowania twardego różnoimiennych połączeń aluminium-miedź (2003)
      
 220. Czajka Jacek: Projektowanie topologii systemu wytwórczego na podstawie zadań technologicznych (2003)
      
 221. Ganczarek Mirosław: Model matematyczny procesu dynamicznego prasowania mas formierskich (2003)
     
 222. Reiner Jacek: Modelowanie obiektowe i UML dla automatyzacji wytwarzania (2003)
    
 223. Kowalski Arkadiusz: Zastosowanie modeli makrokomponentów procesowych w symymulacji systemów wytwórczych (2003)
    
 224. Owczarek Aleksandra: Metodyka zorientowanego na modułowość projektowania maszyn wytwórczych o kinematyce równoległej (2003)
    
 225. Susz Sławomir: Metodyka analizy i oceny zlecenia produkcyjnego na etapie technicznego przygotowania produkcji (2004)
    
 226. Misiołek Norbert: Wpływ małocyklowego odkształcenia plastycznego na właściwości i strukturę brązu aluminiowego CuAl8 i stopu aluminium AlMg0,45 (2004)
     
 227. Horbal Remigiusz: Planowanie i sterowanie produkcją w układzie klient-dostawca (2004)
     
 228. Burduk Anna: Metodyka aplikacji modeli symulacyjnych w planowaniu i ocenie ryzyka realizacji procesów produkcyjnych (2004)
     
 229. Jaśkiewicz Karol: Wpływ złożonego odkształcania plastycznego na właściwości i strukturę wybranych stopów miedzi (2004)
     
 230. Wiącek Marcin: Przydatność analizy fraktalnej do oceny stanu geometrycznego powierzchni obrobionej (2005)
     
 231. Poprawski Wojciech: Monitorowanie rozpraszania energii w amortyzatorach hydraulicznych (2005)
    

 232. Kręcisz Dawid: Badania oporów kołnierza wywołanych działaniem progów ciągowych w procesach tłoczenia blach (2005)
    

 233. Krot Kamil: Opracowanie systemu wspomagającego planowanie procesów obróbkowych metodą obiektów elementarnych (2005)
    

 234. Chrapek Krzysztof: Modelowanie odchyłek geometrycznych maszyn o kinematyce równoległej (2005)
    

 235. Górski Piotr: Integracja narzędzi symulacyjnych w procesie projektowo-konstrukcyjnym obrabiarek o kinematyce równoległej (2005)
    

 236. Kowalski Maciej: Metodyka wyboru parametrów chropowatości do opisu topografii powierzchni (2005)
    

 237. Kuran Marek: Wpływ minimalizacji chłodzenia na zjawiska fizyczne towarzyszące wierceniu wiertłami pełnowęglikowymi (2005)
    

 238. Kurzawa Franciszek: Wpływ parametrów wytwarzania na własności materiałów kompozytowych umacnianych strefowo cząstkami ceramicznymi węglika krzemu (2005)
     

 239. Wyglądacz Przemysław: Zintegrowane projektowanie systemów napędowych obrabiarek skrawających na przykładzie tokarek (2005)
    

 240. Nowak Daniel: Modelowanie matematyczne i eksperymentalna weryfikacja procesu impulsowego zagęszczania mas formierskich (2005)
    

 241. Hawryluk Marek Wpływ warunku podobieństwa plastycznego na dokładność modelowania fizycznego procesów wyciskania (2006)
    

 242. Nitek Wojciech: Metodyka modernizacji obrabiarek skrawających z wykorzystaniem programów typu Open Source (2006)
    

 243. Sobczyk Tomasz: Wspomaganie podejmowania decyzji o zmianach w systemie wytwarzania zorientowanych na Lean Manufacturing z wykorzystaniem metod analizy kosztów (2006)
    

 244. Pieńkowski Grzegorz: Ocena energochłonności operacji obróbki ubytkowej (2006)
    

 245. Szeplik Piotr: Strategia optymalizacji parametrów ruchu maszyn wytwórczych o kinematyce równoległej (2006)
    

 246. Ławrusewicz Sebastian: Analiza możliwości numerycznego symulowania procesów bazujących na rozwoju lokalizacji odkształceń (2007)
    

 247. Kołodziej Marek: Prognozowanie zużycia ostrza skrawającego w oparciu o pomiar składowych siły skrawania w toczeniu (2007)
    

 248. Łupak Mariusz: Modelowanie i symulacja obróbki elektrochemiczno-ściernej materiałów trudno obrabialnych (2007)
    

 249. Rydzak Felicjan: Dynamic model based resilience analysis in production systems (2007)
    

 250. Poroś Dariusz: Dobór elektrody drutowej do wycinania elektroerozyjnego materiałów trudno obrabialnych (2007)
    

 251. Karolczak Paweł: Konstytuowanie warstwy wierzchniej metodami obróbek ubytkowych aluminiowych materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami saffilowymi (2007)
    

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty