Menu
 
 
 
Strona główna | Zakłady | ZAKŁAD OBRÓBKI WIÓROWEJ, ŚCIERNEJ, EROZYJNEJ I METROLOGII Z4
 


ZAKŁAD OBRÓBKI WIÓROWEJ ŚCIERNEJ, EROZYJNEJ I METROLOGII Z4ul. I. Łukasiewicza 5, Bud.B-4, p.3.4

tel. +48 71 3202157,  fax: +48 71 3280670

piotr.cichosz@pwr.wroc.pl

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • dr hab. inż. Bożena Ciałkowska, prof. nadzw. PWr.

 • dr inż. Paweł Karolczak

 • dr inż. Marek Kołodziej

 • dr inż. Maciej Kowalski

 • dr inż. Marek Kuran

 • dr inż. Józef Nowicki

 • dr inż. Dariusz Poroś

 • dr inż. Jacek Ziemba
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • inż. Jerzy Gładysz

 • Krzysztof Jurasik

 • Tadeusz Kowalski

 • Andrzej Stawski

Pracownicy emerytowani:

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel

 • prof dr hab. inż. Stanisław Zaborski

 • prof. dr inż. dr h.c. Henryk Żebrowski

 • dr inż. Jan Bałamucki

 • dr inż. Stanisław Fita, doc. PWr

 • dr inż. Janusz Szymkowski, doc. PWr

Doktoranci:

 • mgr inż. Magdalena Wiśniewska

 • mgr inż. Hubert Skowronek

Prace badawcze i działalność dydaktyczna Zakładu koncentrują się na następujących obszarach:

 • Badanie zjawisk fizycznych towarzyszących oddzielaniu materiałów.
 • Inżynierii powierzchni.
 • Narzędzia i systemy narzędziowe.
 • Niekonwencjonalne metody obróbki materiałów trudnoobrabialnych.
 • Optymalizacja warunków obróbki.
 • Analiza możliwości zwiększania efektywności wytwarzania skrawaniem.
 • Metrologia wielkości geometrycznych (pomiar wielkości geometrycznych, współrzędnościowa technika pomiarowa)
 • Metrologia ogólna (pomiar wielkości geometrycznych, współrzędnościowa technika pomiarowa)
 • Automatyzacja i komputeryzacja pomiarów.


Badania zjawisk fizycznych towarzyszących kształtowaniu wyrobów metodami obróbek ubytkowych prowadzi się celem ustalenia związków przyczynowo-skutkowych między parametrami technologicznymi a wskaźnikami opisującymi warstwę wierzchnią.

Zagadnienia inżynierii powierzchni dotyczą modelowania, wytwarzania, pomiarów i oceny kształtu, topografii oraz właściwości fizykalnych warstw wierzchnich kształtowanych wyrobów. W dziedzinie narzędzi i systemów narzędziowych, projektowane są i badane narzędzia o zwiększonych możliwościach obróbkowych, pozwalających na bardziej efektywne wytwarzanie. Niekonwencjonalne metody obróbki materiałów dotyczą kształtowania materiałów trudnoobrabialnych. Zajmujemy się wycinaniem za pomocą struny ściernej i elektrodrążeniem drutowym oraz kształtowaniem metodami elektrochemicznymi i elektroerozyjnymi. Jednym z ważniejszych celów badawczych Zakładu są prace nad zwiększaniem produktywności wytwarzania, a w tym nad optymalizacją warunków obróbki, analizą struktury kosztów wytwarzania. Pozwala to na określenie takiej strategii postępowania, która przynosi najefektywniejsze skutki w tym obszarze działania. W obszarze metrologii zajmujemy się pomiarami wielkości geometrycznych w tym technikami współrzędnościowymi, doskonaleniem, projektowaniem i wdrażaniem przyrządów pomiarowych. Prowadzimy także badania nad komputerowym wspomaganiem i automatyzacją pomiarów.

W Zakładzie istnieją następujące pracownie:

 • Pracownia Obróbki Wiórowej (Hala lab. bud. B-4)
  - kierownik dr inż. Marek Kołodziej
 • Pracownia Obróbki Ściernej (bud. B-9, pok.112)
  - kierownik dr inż. Maciej Kowalski
 • Pracownia Przecinania Struną Ścierną (bud. B-9, pok.113)
  - kierownik dr hab. inż. Bożena Ciałkowska.
 • Pracownia Badania Kształtu i Warstwy Wierzchniej Przedmiotu (Hala lab. bud. B-4 pok. 1.22)
  - kierownik dr inż. Maciej Kowalski.
 • Pracownia Obróbek Erozyjnych (Hala lab. bud. B-4)
  - kierownik dr inż. Dariusz Poroś
 • Pracownia Metrologii i Badań Jakości (bud. B-9, pok. 29, 102)
  - kierownik dr inż. Stanisław Fita, doc. PWr
 • Pracownia Pomiarów Wielkości Geometrycznych (bud. B-9, pok. 29)
  - kierownik dr inż. Stanisław Fita, doc. PWr


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty